30KUUB

nomadische ruimte voor ontwerp

STUDIO 1:1 route SPORT & DE STAD

sport-stadhuis

sport-stadhuis – Studio 1:1 Eveline Visser

STUDIO 1:1 is een onderzoeks- en ontwerpbureau dat zich richt op de openbare ruimte. Kijkend naar Rotterdam, zou de openbare ruimte zich meer kunnen onderscheiden wanneer de identiteit en vormgeving hiervan een sterke relatie legt met de geschiedenis, het DNA van de stad.
Sportkooien bijvoorbeeld, zijn nu puur praktische producten die uit een catalogus komen, terwijl jongeren, scholen en clubs zich verbinden aan een dergelijke plek. Kan een sportkooi zich verbinden aan zijn omgeving en gebruikers?
Het feit dat er in Rotterdam veel gebouwen verloren zijn gegaan en de stad zich graag vernieuwd, maakt juist het karakter van de stad. Met dit gegeven kan een sterke uitstraling en identiteit gemaakt worden, door een verloren gebouw als sportkooi terug te laten komen in de openbare ruimte. Hierdoor kan verleden en heden, oud en jong met elkaar in verbinding worden gebracht in een
bekende ontmoetingsplek met een hernieuwde publieke functie.

kaart-sport
De 30KUUB route SPORT & DE STAD gaat langs 7 (potentiële) sportplekken. en vertrekt vanaf het bureaus van STUDIO 1:1, waar evens 15KUUB presentatie te zien is van het project Sport-Stadhuis

Zie ook de duo-route van STROOP
Opening- en adresgegevens hier.

 

Comments are closed.